RODZINY ZASTĘPCZE


Monika Waluśkiewicz
Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 107 lub 512 842 344
e-mail: mwaluskiewicz@pcpr.zawiercie.powiat.pl

 

Agnieszka Potempska-Kubat
Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 106 lub 573 425 007
e-mail: apotempska@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Udziela wsparcia rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej z gminy: Poręba, Zawiercie, Włodowice.

 

Katarzyna Majka
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 106 lub 512 850 444
e-mail: kmajka@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Udziela wsparcia rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej z gminy: Zawiercie, Łazy.


Katarzyna Jęderka
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 106 lub 512 845 207
e-mail: kjederka@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Udziela wsparcia rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej z gminy: Szczekociny, Kroczyce, Zawiercie.

 

Anna Gała-Jach
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 106 lub 512 842 309
e-mail: ajach@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Udziela wsparcia rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej z gminy: Zawiercie, Ogrodzieniec, Pilica, Irządze, Żarnowiec.

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. poprzez:

  • udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
  • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
  • zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
  • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
  • opiniowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • współpracę z ośrodkami adopcyjnymi, m.in. zgłasza dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
  • współpracę z asystentami rodzin pod kątem powrotu dzieci do rodzin naturalnych.

 

Dorota Ptak
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Etat finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu konkursowego pt.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego".
pokój nr 3, tel. 32 67 107 48 wew. 115 lub 32 67 080 04
dptak@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Udziela wsparcia rodzinom zastępczym uczestniczącym w w/w/ Projekcie z gminy: Zawiercie, Ogrodzieniec, Włodowice, Poręba, Pilica.

 

Olga Barszczewska
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Etat finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu konkursowego pt.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego".
pokój nr 3, tel. 32 67 107 48 wew. 115 lub 32 67 080 04
obarszczewska@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Udziela wsparcia rodzinom zastępczym uczestniczącym w w/w Projekcie z gminy: Poręba, Zawiercie.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnieni w ramach projektu pt.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego", realizują zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazane jak wyżej oraz dodatkowo poprzez:

  • opracowanie i realizacja indywidualnych planów aktywizacji oraz motywowanie do udziału we wsparciu realizowanym w ramach dzialań projektowych.
Informacja wytworzona przez:
Monika Waluśkiewicz , w dniu:  25‑08‑2009 08:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑06‑2018 09:07:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive