Rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka zapewniają


Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W szczególności zapewniają warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
  • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i zachowaniu tożsamości,
  • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
  • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
  • umożliwiają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
  • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne,
  • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
  • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowił inaczej.
Informacja wytworzona przez:
Hanna Gębicka , w dniu:  25‑08‑2009 09:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2012 10:55:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive