REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Małgorzata Rze kiecka-Muszyńska
Kierownik Zespołu ds. Rehabilitacji Osó
b Niepełn osprawnych
po
kój nr 1, tel. 32 67 107 48 wew. 109

 • nadzór w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników - dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji osób niepełnosprawnych.


Sylwia Lenarcik
Starszy Specjalista ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pokój nr 1, tel. 32 67 107 48 wew. 110


 • dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne,
 • likwidacja barier w komunikowaniu się,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych.


Aleksandra Piotrowska
Starszy Specjalista ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pokój nr 1, tel. 32 67 107 48 wew. 110


 • dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.


W ramach realizacji w/w zadań pracownicy wykonują następujące czynności:

 • wydawanie wniosków,
 • przyjmowanie wniosków,
 • przygotowanie i wydawanie decyzji,
 • udzielanie informacji w zakresie w/w czynności.

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska , w dniu:  31‑01‑2013 13:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2015 08:48:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive