REGULAMIN ORGANIZACYJNY


UCHWAŁA NR 178/1292/18
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Zawierciu.


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego
uchwala:

§ 1
Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu wraz ze schematem organizacyjnym.

§ 2
Uchylić w całości dotychczasowa treść Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

§ 3
Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Nr 209/1375/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny

13‑03‑2018 11:04:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

13‑03‑2018 10:58:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - załącznik do Uchwały Nr 87/603/16 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku

20‑09‑2016 08:31:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - załącznik do Uchwały Nr 69/467/16 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 30 marca 2016 roku

18‑05‑2016 10:35:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny

19‑12‑2014 11:57:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

19‑12‑2014 11:53:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - grudzień 2011r.

17‑01‑2012 09:45:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego - Uchwała NR 49/260/11 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011r.

19‑12‑2014 11:19:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - styczeń 2009r.

26‑03‑2009 14:28:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aneks do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu - styczeń 2009r.

26‑03‑2009 14:27:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑11‑2008 10:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑11‑2008 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2018 12:50:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie