REGULAMIN ORGANIZACYJNY


UCHWAŁA NR  87/ 603 /16
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
z  dnia 9 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/1375/14 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Zawierciu

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814),

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego
uchwala:

§ 1
Wprowadzić zmianę do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 209/1375/14 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 listopada 2014 roku z późniejszymi zmianami, polegającą na nadaniu schematowi organizacyjnemu brzmienia określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Inne zapisy Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu pozostają bez zmian.
                                              
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2016 roku.

Schemat organizacyjny - załącznik do Uchwały Nr 87/603/16 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku

20‑09‑2016 08:31:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - załącznik do Uchwały Nr 69/467/16 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 30 marca 2016 roku

18‑05‑2016 10:35:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny

19‑12‑2014 11:57:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

19‑12‑2014 11:53:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - grudzień 2011r.

17‑01‑2012 09:45:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego - Uchwała NR 49/260/11 ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011r.

19‑12‑2014 11:19:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Schemat organizacyjny - styczeń 2009r.

26‑03‑2009 14:28:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Aneks do regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu - styczeń 2009r.

26‑03‑2009 14:27:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz jednostek organizacyjnych podlegających nadzorowi i przyporządkowanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

07‑11‑2008 11:11:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny

07‑11‑2008 11:03:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑11‑2008 10:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑11‑2008 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑09‑2016 08:39:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie