STATUT


UCHWAŁA NR XLVI/578/14

RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zawierciu.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) -

- RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIX/182/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała Nr XLVIII/417/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu i wprowadzenia zmian w statucie jednostki

09‑04‑2018 12:41:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

11‑06‑2014 09:24:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XVII/165/11 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

11‑06‑2014 08:07:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXIII/324/09 z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

15‑09‑2009 11:25:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

17‑04‑2012 13:09:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXIX/430/06 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

15‑09‑2009 11:33:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

15‑09‑2009 11:45:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑11‑2008 07:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  07‑11‑2008 07:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2018 12:45:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie