RODZINY ZASTĘPCZE


Monika Waluśkiewicz
Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 107


Agnieszka Potempska-Kubat
Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 106

Gminy: Poręba, Ogrodzieniec, Zawiercie, Żarnowiec, Włodowice

 • udziela pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
 • zapewnia rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • opiniuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi, m.in. zgłasza dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej,
 • współpracuje z asystentami rodzinnymi pod kątem powrotu dzieci do rodzin naturalnych.


Katarzyna Majka
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 106

Gminy: Łazy, Zawiercie

 • udziela pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
 • zapewnia rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • opiniuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi, m.in. zgłasza dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej,
 • współpracuje z asystentami rodzinnymi pod kątem powrotu dzieci do rodzin naturalnych.


Katarzyna Jęderka
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 106
Gminy: Szczekociny, Kroczyce, Irządze, Pilica, Zawiercie

 • udziela pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
 • zapewnia rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • opiniuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi, m.in. zgłasza dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej,
 • współpracuje z asystentami rodzinnymi pod kątem powrotu dzieci do rodzin naturalnych.

 

Anna Gała-Jach
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
pokój nr 12, tel. 32 67 107 48 wew. 106
Gminy: Pilica, Zawiercie

 • udziela pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, m.in. poprzez organizowanie grup wsparcia,
 • zapewnia rodzinom zastępczym dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • opiniuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi, m.in. zgłasza dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodziny adopcyjnej,
 • współpracuje z asystentami rodzinnymi pod kątem powrotu dzieci do rodzin naturalnych.

 

Nadzór nad Zespołem: Jadwiga Miśkiewicz - Zastępca Dyrektora
pokój nr 6, tel. 32 67 107 48 wew. 103

 

Informacja wytworzona przez:
Monika Waluśkiewicz , w dniu:  25‑08‑2009 08:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑08‑2016 08:23:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive