Stopień i symbol przyczyn niepełnosprawności


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności po przeprowadzeniu analizy w odniesieniu do indywidualnej sytuacji osoby niepełnosprawnej może wydać orzeczenie o zaliczeniu do:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • lekkiego stopnia niepełnosprawności,

przy czym dzieci do 16 roku życia mogą uzyskać orzeczenie o

 • zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Istotną informacją ze względu na możliwości uzyskiwania ulg i uprawnień jest fakt umieszczenia na orzeczeniach wydawanych przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania symboli przyczyn niepełnosprawności:

 • 01-U - upośledzenie umysłowe,
 • 02-P - choroby psychiczne,
 • 03-L - zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu,
 • 04-O - choroby narządu wzroku,
 • 05-R - upośledzenie narządu ruchu,
 • 06-E - epilepsja,
 • 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia,
 • 08-T - choroby układu pokarmowego,
 • 09-M - choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N - choroby neurologiczne,
 • 11-I - inne (w tym: schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego).

Szczegółowe regulacje na temat orzekania o niepełnosprawności zawarte są w przepisach prawnych:

 • Ustawa z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. nr.14 z 2008r. poz.92,
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.07.2003r. W sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr.139 z 2003r. poz.1328).
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska , w dniu:  11‑09‑2013 12:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  11‑09‑2013 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2013 12:41:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie