Turnusy rehabilitacyjne


Turnus rehabilitacyjny to forma rehabilitacji społecznej i przysługuje tym osobom niepełnosprawnym, które takiej rehabilitacji wymagają. Nie należy utożsamiać turnusu rehabilitacyjnego z pobytem sanatoryjnym, bowiem ideą turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON nie jest rehabilitacja lecznicza.

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym powinno poprawić sprawność psychofizyczną, ale przede wszystkim rozwijać umiejętności społeczne uczestników poprzez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań.

Turnus trwa 14 dni. Ceny turnusów są zróżnicowane, a oferty wyjazdu proponowane przez organizatorów turnusów różnią się standardem usług zapewniając jednak minimum wymagane rozporządzeniem o turnusach rehabilitacyjnych.

Procedura dofinansowania ze środków PFRON:

 • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
 • ocena wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • decyzja o przyznaniu dofinansowania,
 • wybór organizatora turnusu przez osobę niepełnosprawną,
 • przekazanie dofinansowania przez PCPR na konto organizatora,
 • wyjazd na turnus w terminie ustalonym z organizatorem turnusu.

Turnus rehabilitacyjny musi się rozpocząć w roku, w którym przyznano dofinansowanie.
Rezerwacja terminu turnusu przed uzyskaniem decyzji o wysokości dofinansowania niesie za sobą ryzyko poniesienia całkowitego kosztu turnusu. Niedobór środków PFRON wobec liczby składanych wniosków powoduje ustalenie dodatkowych kryteriów przyznawania dofinansowania.

Przyznanie dofinansowania warunkowane jest wysokością średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie:


 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia w/w kryterium kwota dofinansowania jest pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i ustalana jest w oparciu o przeciętne wynagrodzenie:


 • 27% przeciętnego wynagrodzenia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się i niepracująca do 24 roku życia),
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia (osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia (osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności),
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia (osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej i opiekunowie osób niepełnosprawnych).

Wniosek do pobrania
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska , w dniu:  12‑09‑2013 08:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  12‑09‑2013 08:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2013 10:29:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie