Rok 2016


Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 8/2016 z dnia 15.04.2016r. ustalającym kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Aktywny Samorząd"

30‑12‑2016 10:58:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

09‑12‑2016 09:55:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt: "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" realizowanego w latach 2015-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa IX. Włączenie społecznie, działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. RPSL.09.01.06-24-01F3/15

28‑09‑2016 12:15:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. pracowniczych i szkolenia, obsługi sekretariatu oraz prowadzenia archiwum zakładowego

01‑09‑2016 14:35:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty kandydatów do prowadzenia zajęć w ramach realizowanych działań projektowych w związku z projektem pt: "Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim"...

09‑08‑2016 08:14:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych

09‑08‑2016 08:09:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie wydłużenia godzin pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu pracujących w równoważnym systemie czasu pracy

06‑07‑2016 12:25:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto w ramach projektu...

28‑06‑2016 11:36:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. pracowniczych i szkolenia, obsługi sekretariatu oraz prowadzenia archiwum zakładowego

08‑06‑2016 08:58:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie ustalenia kryteriów rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Aktywny Samorząd"

18‑05‑2016 09:57:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  13‑01‑2016 09:51:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2016 11:03:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive