Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja weekendowego pobytu dla uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim-Program Aktywności Lokalnej


Zawiercie: Organizacja weekendowego pobytu dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - Program Aktywności Lokalnej
Numer ogłoszenia: 333802 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 280762 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja weekendowego pobytu dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - Program Aktywności Lokalnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na zorganizowaniu weekendowego pobytu dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim - Program Aktywności Lokalnej, obejmującej transport, zakwaterowanie, wyżywienie dla 21 uczestników projektu, 1 opiekuna wyjazdu ze strony Zamawiającego oraz 1 trenera z zapewnieniem warunków do realizacji bloku warsztatu podnoszącego kompetencje życiowe, w tym treningu asertywności i radzenia sobie ze stresem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3, 60.17.20.00-4, 80.57.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biuro Podróży i Turystyki M. J. Nowak, ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 9000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 8958,50
  • Oferta z najniższą ceną: 7154,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20979,00
  • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  13‑10‑2011 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  13‑10‑2011 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2012 08:43:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie