Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej-kursu kosmetyki, makijażu dla 1 uczestniczki projektu Lepszy Start


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - kursu kosmetyki, makijażu dla 1 uczestniczki projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 58330 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18010 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - kursu kosmetyki, makijażu dla 1 uczestniczki projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej - kursu kosmetyki, makijażu dla 1 uczestniczki projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba uczestników szkolenia - kursu - 1 osoba niepełnosprawna z Dzibic gm. Kroczyce. Liczba godzin szkolenia - kursu - 80 h. Program szkoleniowy powinien zawierać m. in. takie elementy jak: Obsługa klienta w gabinecie kosmetycznym, Zasady BHP, Profesjonalny makijaż w tym: makijaż dzienny, wieczorowy, ślubny, korekcyjny dla kobiet dojrzałych, Akcesoria używane do przedłużania paznokci, Przedłużanie paznokci metodą akrylową, Przedłużanie paznokci metodą żelową, Zdobienie naturalnych paznokci,Przedłużanie rzęs w tym metoda 1:1, Uzupełnianie rzęs, Ćwiczenia praktyczne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, Lisa Kuli 1, 35-032 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 6050,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3300,00
  • Oferta z najniższą ceną: 3300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4800,00
  • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  17‑03‑2015 11:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  17‑03‑2015 11:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2015 11:21:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie