Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja wyjazdowego warsztatu edukacyjnego dla rodzin zastępczych w związku z realizacją projektu Lepszy Start


Zawiercie: Organizacja wyjazdowego warsztatu edukacyjnego dla rodzin zastępczych w związku z realizacją projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim Numer ogłoszenia: 135420 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112194 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja wyjazdowego warsztatu edukacyjnego dla rodzin zastępczych w związku z realizacją projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja 3 - dniowego wyjazdowego warsztatu edukacyjnego dla rodzin zastępczych i opiekuna grupy, w ramach projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie: w okresie od 05.06.2015r. do 07.06.2015r. lub w okresie od 12.06.2015r. do 14.06.2015r. lub w okresie od 19.06.2015r. do 21.06.2015r - 3 dni, 2 noclegi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.27.00.00-3, 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Lider: Inventum Sp. z o. o. Partner: Internetowe biuro podróży Karpatia SC, ul. Mikołaja Reja 20 A, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11034,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 8240,00
  • Oferta z najniższą ceną: 8240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12000,00
  • Waluta: PLN.

Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  08‑06‑2015 10:09:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  08‑06‑2015 10:09:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑06‑2015 10:16:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie