Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych-kursów, dla uczestników projektu Lepszt Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 386078 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310500 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów: Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy, Kurs obsługi komputera - poziom średniozaawansowany, Kurs grafiki komputerowej, Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany, Kurs operatora koparko - ładowarki, Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego,Kurs pracownika administracyjno - biurowego, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński, ul. Wybickiego 144, 41-404 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 9236,29 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4830,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4830,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12285,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Kurs obsługi komputera - poziom średniozaawansowany

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński, ul. Wybickiego 144, 41-404 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 8314,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4701,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4701,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Kurs grafiki komputerowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach, ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 12404,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 9600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15160,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 15410,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 7500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11000,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Kurs operatora koparko - ładowarki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o. o., ul. Energetyków 8, 44-330 Jastrzębie - Zdrój, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 32280,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12240,00
 • Oferta z najniższą ceną: 12240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach, ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 11186,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Kurs pracownika administracyjno - biurowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 6697,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6100,00
 • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  08‑10‑2012 13:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2012 13:53:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive