Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja dziesięciodniowego wyjazdowego warsztatu rozwoju umiejętności społeczno-zawodowych dla 11 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo...


Zawiercie: Organizacja dziesięciodniowego wyjazdowego warsztatu rozwoju umiejętności społeczno -zawodowych dla 11 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -wychowawczych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 167542 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113266 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja dziesięciodniowego wyjazdowego warsztatu rozwoju umiejętności społeczno -zawodowych dla 11 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -wychowawczych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dziesięciodniowego wyjazdowego warsztatu rozwoju umiejętności społeczno - zawodowych - 1 wyjazd dla 11 osobowej grupy wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim w okresie od 15.07.2013r do 14.08.2013r. Warsztaty rozpoczną się obiadem w dniu przyjazdu i zakończą obiadem w dniu wyjazdu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 55.27.00.00-3, 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DHJ-SOFTWARE Sp. z o. o., ul. Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 25778,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 21890,00
  • Oferta z najniższą ceną: 21890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 34320,00
  • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  26‑04‑2013 12:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2013 12:13:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive