Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych-kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 138803 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi




Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197578 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3, 80.41.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates Adam Zjawiony, ul. Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 16095,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6409,00
 • Oferta z najniższą ceną: 449,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25043,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Kurs obsługi komputera - poziom średniozaawansowany

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński, ul. Wybickiego 144, 41-404 Mysłowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 9451,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5670,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4516,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17986,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Kurs grafiki komputerowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 6537,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16898,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Kurs języka niemieckiego - poziom średniozaawansowany

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 4867,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2650,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4900,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Kurs operatora koparko - ładowarki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 16839,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10740,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10740,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 13551,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11950,00
 • Oferta z najniższą ceną: 6999,50 / Oferta z najwyższą ceną: 13105,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Kurs pracownika administracyjno - biurowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 7275,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8400,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Kurs obsługi kasy fiskalnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach o/ Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 2 B, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 3273,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3735,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Kurs pracownika ochrony bez wymogu licencji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates Adam Zjawiony, ul. Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 16450,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5341,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5341,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11130,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 10

Nazwa: Kurs kosmetyki, wizażu, makijażu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates Adam Zjawiony, ul. Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 8163,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4159,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4159,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7080,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 12

Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. C + E

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. Albertina Bożena Kmita, ul. Jaworznicka 28, 41-208 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 3326,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2559,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2559,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3190,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 13

Nazwa: Kurs prawa jazdy kat. B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. Albertina Bożena Kmita, ul. Jaworznicka 28, 41-208 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 4501,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3628,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3628,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4300,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 14

Nazwa: Kurs pomocy kuchennej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Żarkach, ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 6622,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5287,50 / Oferta z najwyższą ceną: 5849,10
 • Waluta: PLN.

Część NR: 15

Nazwa: Kurs spawania metodą TIG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 5732,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2950,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2950,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 16

Nazwa: Kurs fryzjerstwa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA - NETSYSTEMS Dorota Chłosta, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 6555,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2550,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8318,40
 • Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  10‑07‑2013 11:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2013 11:58:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive