Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych-kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 342648 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267880 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3, 80.41.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Kurs pracownika ochrony bez wymogu licencji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DHJ-SOFTWARE Sp. z o. o., Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 10935,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7920,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Kurs kadry i płace z obsługą programu Płatnik

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates Adam Zjawiony, Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 9830,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5638,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5638,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11814,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Kurs florystyki - bukieciarstwa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, Judyckiego11, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 15170,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6930,00
 • Oferta z najniższą ceną: 5436,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13200,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Kurs języka angielskiego - poziom średniozaawansowany

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Kształcenia i Biznesu Sokrates Adam Zjawiony, Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 9741,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4230,00
 • Oferta z najniższą ceną: 4230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11595,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DHJ SOFTWARE Sp. z o.o, Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 7900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7050,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9177,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Kurs obsługi komputera - poziom podstawowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DHJ SOFTWARE Sp. z o.o, Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 11300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8780,97
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Kurs grafiki komputerowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DHJ SOFTWARE Sp. z o.o, Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 7933,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2380,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11438,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Kurs prawa jazdy kat.B

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, Pomorska 2, 30-039 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 3165,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3140,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5438,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Kurs kosmetyki, makijażu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DHJ SOFTWARE Sp. z o.o, Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 6333,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5774,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 10

Nazwa: Kurs spawania metodą TIG - stale niestopowe, stopowe lub aluminium i jego stopy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców ul. , 42 - 400 Zawiercie, Piłsudskiego 24, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 2817,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2450,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2450,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 11

Nazwa: Kurs operatora koparko - ładowarki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DHJ SOFTWARE Sp. z o.o, Huldczyńskiego 16A, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)

: 3598,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3580,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3580,00
 • Waluta: PLN.

Informacja wytworzona przez:
Mariola Adamczyk , w dniu:  16‑10‑2014 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2014 08:53:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive