Osoby i kompetencje


Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Do Spaw Orzekania O Niepełnosprawności
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Rzekiecka-Muszyńska
Opis:
PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska

tel. 32 67 052 55

KOMPETENCJE:


Bezpośredni nadzór nad działalnością:
 
 • Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zespołu a w szczególności:
 
 1. Reprezentowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na zewnątrz.
 2. Organizowanie pracy Zespołu w zakresie ustalania terminów posiedzeń składów orzekających, wyznaczania przewodniczących składów i innych orzeczników.
 3. Analiza wniosków o wydanie orzeczeń od strony formalnej.
 4. Pełnienie funkcji protokolanta podczas obrad składów orzekających.
 5. Organizacja i nadzór obsługi administracyjno-biurowej.
 6. Zapewnienie opracowania sprawozdań z wykonania zadań Zespołu.
 7. Przygotowanie dla potrzeb Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i komisji - sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań Zespołu.
 8. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach pracy Zespołu.
 9. Udział w realizacji programów celowych i tworzeniu oraz realizowaniu innych projektów w zakresie orzekania o niepełnosprawności.
 10. Zapewnienie terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia postępowania administracyjnego.
 11. Współdziałanie z innymi komórkami Centrum i z wydziałami Starostwa, organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i gminnego, innymi jednostkami realizującymi zadania publiczne na rzecz powiatu oraz organizacjami pozarządowymi.
 12. Podejmowanie działań poprawiających organizację pracy komórki.

jak również:
 
 1. Żądanie od wnioskodawców wszystkich niezbędnych do realizacji wniosków dokumentów przewidzianych przepisami prawa w celu ustalenia stanu faktycznego.
 2. Dokonywanie podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy oraz ustalenie zakresu czynności pracownikom Zespołu.
 3. Wydawanie poleceń służbowych i kontrolowanie sposobu ich wykonywania przez pracowników Zespołu.
 4. Wnioskowanie o nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Zespołu.
 5. Wnioskowanie w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników Zespołu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Magdalena Zeler
Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Imię:
Magdalena
Nazwisko:
Zeler
Opis:
SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Magdalena Zeler

tel. 32 67 052 55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Małgorzata Pyrzyk
Starszy Inspektor w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Pyrzyk
Opis:

SAMODZIELNY REFERENT W POWIATOWYM ZESPOLE DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZAWIERCIU

Małgorzata Pyrzyk

tel. 32 67 052 55

KOMPETENCJE:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.
 3. Wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych.
 4. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Udzielanie informacji w zakresie w/w czynności.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  25‑08‑2009 09:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2018 14:30:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive