Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Zakup usługi gastronomicznej,wynajmu sal szkoleniowych do realizacji zajęć grupy wsparcia i treningu umiejętności w dziedzinie rozwoju osobistego w okresie 28-30.12


Zawiercie: Zakup usługi gastronomicznej, wynajmu sal szkoleniowych do realizacji zajęć grupy wsparcia i treningu umiejętności w dziedzinie rozwoju osobistego w okresie 28.12.2010 r. - 30.12.2010 r. dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 400784 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi gastronomicznej, wynajmu sal szkoleniowych do realizacji zajęć grupy wsparcia i treningu umiejętności w dziedzinie rozwoju osobistego w okresie 28.12.2010 r. - 30.12.2010 r. dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup usługi gastronomicznej, wynajmu sal szkoleniowych do realizacji zajęć grupy wsparcia i treningu umiejętności w dziedzinie rozwoju osobistego w okresie 28.12.2010 r. - 30.12.2010 r. dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Inwest - Hotel Sp. z o.o., Wierzbowa 6, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32710,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 31708,04

Oferta z najniższą ceną: 31708,04 / Oferta z najwyższą ceną: 31708,04

Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  22‑12‑2010 12:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  22‑12‑2010 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2011 12:26:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie