Sprzęt rehabilitacyjny


Osoby niepełnosprawne wymagające stałej rehabilitacji w warunkach domowych mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dotyczy to jednak takich przedmiotów, które z czynnym udziałem osoby niepełnosprawnej służą jej codziennej rehabilitacji niemożliwej w takim wymiarze w ośrodkach rehabilitacyjnych. W tym przypadku niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest jednoznaczne zaświadczenie lekarskie o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych z wykorzystaniem konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Konieczność zakupu sprzętu musi mieć bezpośredni zawiązek z niepełnosprawnością zatem musi wynikać z przyczyny niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Procedura dofinansowania ze środków PFRON w tym przypadku wygląda następująco:

  • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
  • ocena wniosku przez komisję w PCPR,
  • podpisanie umowy o warunkach udzielenia dofinansowania,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego.


Zakupy sprzętu rehabilitacyjnego dokonane przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

Przyznanie dofinansowania warunkowane jest wysokością średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Może być ono przyznane tylko tym osobom niepełnosprawnym, których średni miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający złożenie wniosku wyniesie nie więcej niż:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.


Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 80% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


Wysokość kwoty dofinansowania jest ustalana indywidualnie według kryteriów dofinansowania różnicujących kwoty dofinansowań w odniesieniu do konkretnych przedmiotów, sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej i stopnia niepełnosprawności.

Wniosek do pobrania

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska , w dniu:  12‑09‑2013 10:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2016 11:52:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive