Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


Jest to dofinansowanie dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych powiatu. Najczęściej korzystają z tej formy dofinansowania organizacje pozarządowe realizujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Jeżeli taka organizacja ma pomysł na organizację przedsięwzięcia z zakresu sportu, kultury, rekreacji czy turystyki może do dnia 30.11. roku poprzedzającego rok realizacji przedsięwzięcia złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów przedsięwzięcia.

Procedura przyznawania dofinansowania:

  • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
  • ocena wniosku pod względem formalnym i merytorycznym,
  • decyzja o przyznaniu dofinansowania,
  • podpisanie umowy dotyczącej warunków dofinansowania,
  • przekazanie dofinansowania przez PCPR na konto wnioskodawcy,
  • rozliczenie dofinansowania zgodnie z zawartą umową.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 60% udokumentowanego kosztu przedsięwzięcia.

Wniosek do pobrania
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska , w dniu:  12‑09‑2013 10:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2013 11:08:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive