Likwidacja barier architektonicznych


Bariery architektoniczne to utrudnienia występujące w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (budynek i najbliższe otoczenie), które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne uniemożliwiają lub utrudniają samodzielną egzystencję osobom niepełnosprawnym mającym problemy w poruszaniu się.

Procedura dofinansowania ze środków PFRON:

  • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
  • ocena wniosku pod względem formalnym,
  • analiza wniosku w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (w przypadku konieczności potwierdzenia sytuacji lub niejasnego lub lakonicznego uzasadnienia wnioski),
  • ocena ostateczna wniosku,
  • decyzja o przyznaniu dofinansowania (z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących kryteriów),
  • dostarczenie do PCPR kosztorysu inwestycyjnego,
  • weryfikacja kosztorysu przez inspektora budowlanego,
  • podpisanie umowy o warunkach udzielenia dofinansowania,
  • wykonanie prac przez wykonawcę wybranego przez osobę niepełnosprawną.


Prace wykonywane w zakresie likwidacji barier architektonicznych przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

Minimalny udział własny w kosztach inwestycji to 5 % kosztu. Jednocześnie faktyczny udział w kosztach jest warunkowany limitem środków PFRON na realizację poszczególnych zadań i kryteriami ustalonymi w zakresie sposobu rozpatrywania wniosków w danym roku.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 95% kosztu inwestycji jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


Wniosek do pobrania

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska , w dniu:  12‑09‑2013 10:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2016 12:27:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive