Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się


Bariery techniczne to przeszkody wynikające z niedostosowania przedmiotów i urządzeń do indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych lub konieczności zakupu takich przedmiotów lub urządzeń , które są niezbędne dla codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w zakresie wynikającym z niepełnosprawności. Likwidacja takiej bariery jest uzasadniona tylko wtedy, gdy doprowadzi do samodzielnego wykonywania przez osobę niepełnosprawną czynności, które do tej pory były niemożliwe.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, które uniemożliwiają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji. Dofinansowanie jest możliwe w sytuacji gdy  ograniczenia  w zakresie nawiązywania kontaktów z otoczeniem mają związek z rodzajem niepełnosprawności.

Procedura dofinansowania ze środków PFRON:

  • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania w PCPR,
  • ocena wniosku przez komisję w PCPR,
  • decyzja o przyznaniu dofinansowania,
  • podpisanie umowy o warunkach udzielenia dofinansowania,
  • zakup przedmiotu dofinansowania.


Zakupy i inwestycje dokonane w zakresie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

Osoba niepełnosprawna musi posiadać możliwość uiszczenia co najmniej 5 % wkładu własnego w kosztach zakupu.

Minimalny udział własny w kosztach inwestycji to 5 % kosztu. Jednocześnie faktyczny udział w kosztach jest warunkowany limitem środków PFRON na realizację poszczególnych zadań i kryteriami ustalonymi w zakresie sposobu rozpatrywania wniosków w danym roku.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

  • do 95% kosztu zakupu jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


Wnioski do pobrania

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska , w dniu:  12‑09‑2013 10:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2016 12:35:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive