Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych-kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start-promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim


Zawiercie: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim
Numer ogłoszenia: 341818 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290826 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710748, faks 032 6710748.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych - kursów, dla uczestników projektu Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.53.32.00-1, 80.58.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Kurs języka angielskiego - średniozaawansowany

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA-NETSYSTEMS, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 4000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3400,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Kurs operatora koparko - ładowarki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 12000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8400,00
 • Oferta z najniższą ceną: 8400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12600,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Kurs kosztorysowania komputerowego/tworzenia rysunku technicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DJMA-NETSYSTEMS, ul. Wiśniowa 3, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 3500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3200,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11325,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Kurs agenta ochrony osób i mienia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji FOSA Sp. z o. o., ul. Katowicka 115c, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 7500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11700,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Kurs groomingu - strzyżenia psów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Salon Pielęgnacji Zwierząt Pusia Dawid Swoboda, ul. Morcinka 25/1, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 4000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3285,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3285,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3285,00
Waluta: PLN.
Informacja wytworzona przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  19‑10‑2011 12:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Justyna Mocherek
email: jmocherek@pcpr.zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
18‑01‑2012 08:45:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive